Khắc phục lỗi vào facebook chậm, load lâu, gửi tin nhắn bị lỗi

0

Khắc phục lỗi vào facebook chậm, load lâu, gửi tin nhắn bị lỗi. Hệ thống mặc định khi vào facebook ở Việt Nam bạn sẽ truy cập vào IP: 173.252.120.6. Phụ thuộc vào băng thông và đường truyền của từng nhà mạng mà tốc độ có thể nhanh hay chậm. khá ổn định nhất hiện nay là Viettel và FPT , VNPT chậm hơn rất nhiều.Load lâu, gửi tin nhắn không được,…rất ức chế khi sử dụng.

Mặc dù phụ thuộc vào nhà mạng ta sử dụng, nhưng các bạn có thể tham khảo hai IP Facebook sau đây để cải thiện lại tốc độ load nhé.

Khắc phục lỗi vào facebook chậm

Chỉnh sửa file hosts

Công việc đầu tiên ta đổi DNS google 8.8.8.8 8.8.4.4 có thể khắc phục một số lỗi nhỏ.

Tiếp theo ta sửa lại file hosts bằng các dải Ip sau đây:

Dải IP 1: Dùng cho mạng FPT

31.13.68.49 facebook.com
31.13.68.49 facebook.com – www.facebook.com
31.13.68.49 login.facebook.com – www.login.facebook.com
31.13.68.49 login.facebook.com
31.13.68.49 apps.facebook.com
31.13.68.49 graph.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.68.49 vi-vn.facebook.com
31.13.68.49 static.ak.connect.facebook.com
31.13.68.49 developers.facebook.com
31.13.68.49 error.facebook.com
31.13.68.49 channel.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 bigzipfiles.facebook.com
31.13.68.49 pixel.facebook.com
31.13.68.49 upload.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 bigzipfiles.facebook.com
31.13.68.49 pixel.facebook.com
31.13.68.49 logins.facebook.com
31.13.68.49 graph.facebook.com
31.13.68.49 developers.facebook.com
31.13.68.49 error.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 blog.facebook.com
31.13.68.49 channel.facebook.com
31.13.68.49 connect.facebook.com
31.13.68.49 bigzipfiles.facebook.com

Dải IP 2 có thể dùng cho mạng VNPT, Viettel:

31.13.67.1 facebook.com
31.13.67.1 facebook.com – www.facebook.com
31.13.67.1 login.facebook.com – www.login.facebook.com
31.13.67.1 login.facebook.com
31.13.67.1 apps.facebook.com
31.13.67.1 graph.facebook.com
31.13.67.1 register.facebook.com
31.13.67.1 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.67.1 vi-vn.facebook.com
31.13.67.1 static.ak.connect.facebook.com
31.13.67.1 developers.facebook.com
31.13.67.1 error.facebook.com
31.13.67.1 channel.facebook.com
31.13.67.1 register.facebook.com
31.13.67.1 bigzipfiles.facebook.com
31.13.67.1 pixel.facebook.com
31.13.67.1 upload.facebook.com
31.13.67.1 register.facebook.com
31.13.67.1 bigzipfiles.facebook.com
31.13.67.1 pixel.facebook.com
31.13.67.1 logins.facebook.com
31.13.67.1 graph.facebook.com
31.13.67.1 developers.facebook.com
31.13.67.1 error.facebook.com
31.13.67.1 register.facebook.com
31.13.67.1 blog.facebook.com
31.13.67.1 channel.facebook.com
31.13.67.1 connect.facebook.com
31.13.67.1 bigzipfiles.facebook.com

Các bạn test thử nếu thấy tốc độ không thay đổi thì ta có thể xóa ip đó rồi nhập lại ip khác nhé. Bởi vì thời điểm ta sửa host thì có khi tốc độ của các này đã thay đổi khác rồi.

Một thủ thuật nhỏ nữa, ta có thể xóa lịch sử trình duyệt để cải thiện tốc độ truy cập của trình duyệt nói chung và nói riêng facebook.

Kết Luận

Có thể nói lướt facebook là một nhu cầu thiết yếu của mọi người. Có một số người ta có thể dùng từ nghiện facebook để dành cho họ. Không chỉ đơn thuần để giải trí nữa mà. Giờ đây việc liên lạc qua facebook đã rất phổ biến rồi. Nó còn phục vụ cho mục đích thương mại của chúng ta nữa. cho nên vấn đề lướt facebook bị chậm, load lâu. gửi tin nhắn không được, cuộc gọi bị gián đoạn hay đường truyền kém,… Gây cho ta không ít khó chịu. Với những thủ thuật chúng tôi vừa chia sẻ hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người để nâng cấp tốc độ truy cập facebook hơn. Giúp cho công việc của chúng ta thuận lợi hơn, trải nghiệm thú vị hơn.

Chia sẻ: