Chú Đại Bi | Trì niệm Chú Đại Bi trị bệnh

0

Trì niệm Chú Đại Bi tiêu để trị bệnh nghe có vẻ hoang đường nhưng thực tế đã có rất nhiều người được khỏe mạnh, thoát khỏi bệnh tật nhờ áp dụng điều này.

Bồ Tát Quán Thế Âm vì phát tâm đại bi đối với chúng sanh: muốn cho chúng sanh ĐƯỢC an vui, giàu có, sống lâu, không bệnh tật, xa lìa chướng nạn, diệt tất cả nghiệp ác, tiêu ran sự sợ hãi, tăng trưởng công đức của pháp lành và được mau đầy đủ tất cả mong ước mà đã nói ra Thần Chú Đại Bi. Chính vì thế, trì niệm Chú Đại Bi có thể giúp con người thoát khỏi những bệnh nan y, ngay cả bác sĩ cũng phải “trả về”.

Trì niệm Chú Đại Bi tiêu trừ bệnh tật

Có những bệnh mà phương pháp điều trị nào cũng phải “bó tay”, tụng kinh hay bái sám cũng vô hiệu thì đó gọi là bệnh nghiệp. Chỉ có thực hành theo lời Phật dạy mới mong thoát được. Ngoài ăn chay, lạy Phật, thực hành thiện nghiệp thì cuối cùng chắc chắn hữu hiệu là Niệm Phật.

Bởi lẽ, khi tụng Chú Đại Bi, mười phương hết thảy chư Phật đều bảo hựu, đều gia trì.Oan gia đối đầu, yêu ma, quỷ quái cũng đều nhượng bộ mấy phần, hết thảy chư Phật có mặt nên chúng chẳng thể lấn lướt được. Chú Đại Bi quả thật rất màu nhiệm, công năng rất lớn, được rất nhiều lợi ích.

Trì tụng Chú Đại Bi thường xuyên sẽ có hai tác dụng:

  • Tác dụng thứ nhất là khiến cho chánh niệm của chính mình được dấy lên, tức là nhắc nhở chính mình chớ nên quên bẵng tâm, nguyện, giải, hạnh, và vô lượng công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm.
  • Ý nghĩa thứ hai là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm cho người khác nghe, một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo.

Ngoài ra, bệnh tật của con người, một phần là do thể xác nhưng một phần là do ảnh hưởng của tinh thần. Sức khỏe của ta phần nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, cảm xúc tiêu cực hay tích cực. Nhiều người mất khi lâm vào tình trạng uất hận, nhục nhã… sẽ dẫn đến uất khí tích tụ lâu ngày trong người, mà sinh bệnh. Khi tâm trạng vui vẻ, yêu đời… thì cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học làm tăng hệ thống miễn dịch ngăn chặn được sự xâm nhập của bệnh tật.

Do đó, khi lâm vào trạng thái lo lắng, căng thẳng, giận dữ… các bạn có thể trì tụng Chú Đại Bi để tâm thanh tịnh, bình an, tiêu trừ ác nghiệp, bệnh tật khi đó cũng dần tiêu biến.

Vì sao có những người niệm Phật chữa bệnh nhưng không thành?

Tuy nhiên có những người niệm Phật trị bệnh nhưng không thành, vì sao? Vì niệm Phật không đúng pháp. Yếu tố quan trọng nhất trong việc niệm Chú Đại Bi là tín tâm và nguyện tâm. Nếu tin tưởng mà tụng Chú Đại Bi với đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chuyên trì thì hiệu quả sẽ chẳng thể nghĩ bàn, thống khổ lập tức tiêu trừ, bệnh sẽ bình phục.

Niệm Chú Đại Bi phải luôn nhớ cái tâm đại từ, đại bi của mình mà niệm. Trong tứ oai nghi “đi, đứng, nằm, ngồi” đều trong chánh niệm, đều nghĩ đến Phật. Không tạo nghiệp bất thiện như sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, rượu chè, cờ bạc… thì cuộc sống sẽ luôn an lạc, không sợ hãi, không gặp chướng ngại.

Xem thêm tại: https://thuyetgiangphatphap.com/chu-dai-bi/

Chia sẻ: