Bản quyền

Nội dung bài viết trên website sharevip.info được chia sẻ miễn phí theo điều khoản của giấy phép Creative Commons. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được cho phép bởi ShareVip. Nếu bạn muốn chia sẻ nội dung bài viết hoặc in ấn cần tuân thủ các điều khoản sau:

Quy định chia sẻ nội dung

– ShareVip nắm giữ toàn bộ nội dung đăng tải trên website của chúng tôi. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng nội dung trái phép vì mục đích thương mại.

– Đọc giả được phép sử dụng lại nội dung nhưng không tự ý chỉnh sửa, phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ sharevip.info

Bảo hộ nội dung

Bản quyền, quyền tác giả về nội dung của website được chúng tôi xác lập theo quy định về sở hữu trí tuệ thương mại, không được bảo hộ của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là cách tôn trọng ShareVip.

Trân trọng,