Legendary Super Saiyan | Trạng Thái Chỉ Có Ở Broly Trong...

Legendary Super Saiyan là một hình thức biến đổi cực kì độc đáo và rất hiếm của người Saiyan. Đây là một sự tiến...

Super Saiyan 3 | Trạng Thái Cao Nhất Trong Dragon Ball...

Super Saiyan 3 là trạng thái cao nhất mà người Saiyan đạt được trong Dragon Ball Z. Goku chính là người đầu tiên biến...

Mystic Goku | Trạng Thái Mạnh Nhất Trong Dragon Ball Legendary

Mystic Goku là trạng thái có được khi Goku đánh thức được toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của mình. Để đạt được trạng...

Vegito SSJ Blue | Bản Hợp Thể Mạnh Nhất Trong Dragon...

Vegito SSJ Blue là kết quả của phép hợp thể bằng Potara giữa Goku và Vegeta trong Dragon Ball Super. Hiện tại đây được...

Gohan SSJ5 | Trạng Thái Chỉ Xuất Hiện Trong Dragon Ball...

Gohan SSJ5 là một trong những nhân vật chính trong Dragon Ball AF và đây cũng là trạng thái mạnh nhất của anh. Anh...

GOKU SSJ5 TRONG DRAGON BALL NEW AF

Goku SSJ5 là trạng thái chỉ xuất hiện trong Dragon Ball New AF (Ngoại truyện). Goku đã sử dụng trạng thái này để đánh...

SUPER SAIYAN ROSE | TRẠNG THÁI CHỈ CÓ Ở BLACK GOKU

Super Saiyan Rose là trạng thái mạnh nhất và chỉ có ở Black Goku. Sau khi giao chiến với Black Goku ở quá khứ,...

SUPER SAIYAN BLUE | TRẠNG THÁI THẦN TRONG DRAGON BALL SUPER

Super Saiyan Blue (Super Saiyan God Super Saiyan): là cấp độ đạt được sau khi có sức mạnh của Super Saiyan God và chuyển...

MYSTIC GOHAN | TRẠNG THÁI CHỈ CÓ Ở GOHAN TRONG DRAGON...

Mystic Gohan là trạng thái có được sau khi Gohan đánh thức toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của mình. Ở trạng thái này...